Cennik usług dla Pacjenta zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 01.03.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia zdrowotne i inne usługi realizowane przez SPZOZ w Kole.

Cennik usług medycznych