Oddział mieści się na drugim piętrze budynku „A”, dysponuje 45 -cioma łóżkami usytuowanymi w salach dwu
i czteroosobowych z pełnym zapleczem sanitarnym.
Oddział pełni ostry całodobowy dyżur dla terenu powiatu kolskiego, może również obejmować swoim działaniem ogół mieszkańców całego kraju oraz cudzoziemców.
Ustalanie terminów planowych zabiegów operacyjnych odbywa się telefonicznie lub osobiście w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej od wtorku do czwartku w godzinach 12.00-13.00.
Pacjenci kierowani do Oddziału Chirurgii w celu wykonania planowego zabiegu operacyjnego z ustalonym terminem zabiegu proszeni są o zgłaszanie się do Izby Przyjęć Szpitala (parter budynku „A”) od poniedziałku do czwartku o godz. 10.00-10.30 . Pacjenci powinni posiadać ze sobą pełną dokumentację medyczną (wyniki badań, karty wypisowe ze szpitali) oraz informację o aktualnie przyjmowanych lekach.

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr. n.med. Andrzej Kręgiel

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Grażyna Szymczak

Lekarze Oddziału:

lek. Henryk Janowski
lek. Krzysztof Mazurczyk
lek. Łukasz Kasiorek
lek. Wojciech Krawczyński
lek. Sławomir Kowalik
lek. Radosław Skiba
lek. Paweł Hynas
lek. Piotr Hynas
lek. Paweł Kumoniewski

Sekretarki medyczne:

Marlena Mileszkiewicz
Katarzyna Żurawik

Tryb pracy:

Świadczenia w oddziale chirurgii udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7:30 do 15:05, natomiast w godz. od 15:00 do godz. 8:00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.
Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00 dnia następnego).
Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7:00 do 14:35

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:

Godz. 7:30 – raport lekarski
Godz. 8:00-12:00 – planowe zabiegi operacyjne
Godz. 8:00-12:00 – wykonywanie zleceń z wizyty
Godz. 10:00-14:00 – wykonywanie badań diagnostycznych

Telefony:

Kierownik Oddziału tel. 63 26 26 121
Lekarze Oddziału tel. 63 26 26 123
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 63 26 26 174
Punkt Pielęgniarski:
odcinek I tel. 63 26 26 142
odcinek. II tel. 63 26 26 153

Zespół Oddziału Chirurgii udziela świadczeń medycznych w zakresie chirurgii ogólnej:

 • diagnozowanie Pacjentów przyjętych do oddziału,
 • ustalenie i wdrożenie planu leczenia,
 • leczenie zachowawcze i operacyjne – w zależności od rodzaju schorzenia,
 • pielęgnowanie i rehabilitacja Pacjentów,
 • bieżące monitorowanie Pacjentów w salach pooperacyjnych,
 • w uzasadnionych przypadkach – zlecanie podmiotom zewnętrznym badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych i zabiegów rehabilitacyjnych dla Pacjentów oddziału ,
 • szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród Pacjentów,
 • bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej,
 • dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale,
 • prowadzenie specjalizacji lekarskich w zakresie chirurgii ogólnej,
 • doskonalenie zawodowe lekarzy i pielęgniarek,
 • zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym,
 • dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami i zespołami powołanymi w Szpitalu w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych,
 • konsultowanie Pacjentów z innych oddziałów, w tym w Izbie Przyjęć,
 • zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.

Usługi realizowane w oddziale:

W ramach kontraktu z NFZ wykonujemy zabiegi / operacje tj.

 • operacje tarczycy,
 • operacje kamicy pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną,
 • operacje wyrostka robaczkowego metodą klasyczną i laparoskopową,
 • operacje przepuklin: pachwinowych metodą tradycyjną i laparoskopową,
 • operacje przepuklin brzusznych, pooperacyjnych z użyciem wszczepów (siatki),
 • operacje żylaków odbytu,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje w trybie pilnym w przypadku urazów wielonarządowych,
 • operacje żołądka, jelita cienkiego, grubego.

REGULAMIN OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH ODDZIAŁ CHIRURGII

 1. Odwiedzanie pacjentów może odbywać się codziennie – sugerowane godziny: od 12 00 – 19 00
 2. Odwiedziny w innym czasie niż podane wyżej mogą mieć miejsce za zgodą lekarza dyżurnego
 3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów będących w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym
 4. Pacjenta mogą odwiedzić jednocześnie dwie osoby
 5. W odwiedzinach nie wskazane są wizyty dzieci poniżej 10 r.ż
 6. Odwiedzających obowiązuje zakaz siadania na łóżkach
 7. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny mogą zostać wstrzymane
 8. Odwiedzający są proszeni o ograniczenie wizyty do czasu koniecznego Ciągle przebywanie na salach jest krepujące dla innych
 9. Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela lekarz kierujący oddziałem a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny
 10. Informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w zakresie pielęgnowania udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna
 11. Wypisy pacjentów odbywają się w godzinach od 13:30 do 14:30 w gabinecie lekarskim

W oddziale niedopuszczalne jest:

 • spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków odurzających,
 • dotykanie aparatury medycznej, urządzeń i instalacji,
 • zakłócanie spokoju innym Pacjentom, odwiedzającym i personelowi poprzez głośne rozmowy w pokojach i na korytarzach,
 • agresywne zachowania wobec innych,
 • dawkowanie samodzielnie leków pacjentowi (lekki powinny być przekazane personelowi medycznemu).