Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole znajduje się przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 w Kole.

Na terenie tej lokalizacji Szpital posiada kilka budynków.

Budynek A – Budynek Główny Szpitala

 • Wejście A1 – Wejście główne do budynku
 • Wejście A2 – Wejście do Sali Porodowej z Izbą przyjęć sali porodowej
 • Wejście A3 – Wejście do Centrum Medycznego MULTIMED
 • Wejście A4 – Wejście do POZ- Lekarza Rodzinnego, Pracowni Endoskopii, Laboratorium ALAB
 • Wejście A5 – Wejście do Izby Przyjęć
 • Wejście A6 – Wejście dla zaopatrzenia

 

Budynek B – Budynek Oddziału Wewnętrznego II

 • Wejście B1 – Wejście główne do budynku
 • Wejście B2 – Wejście dla zaopatrzenia

 

Budynek C – Budynek Administracyjny

 • Wejście C1 – Wejście główne do Poradni Specjalistycznych i Administracji
 • Wejście C2 – Wejście dla osób niepełnosprawnych
 • Wejście C3 – Wejście dla dostaw

 

Budynek D – Budynek Agregatu Prądotwórczego

Budynek E – Budynek Warsztatu

Budynek F – Budynek Magazynu Odpadów Medycznych

Budynek G – Budynek Sterylizatornia

Budynek H – Budynek Porosektorium

Budynek I – Budynek Rozprężalni Gazów Medycznych

Budynek J – Budynek Kotłowni

Budynek K – Budynek Punktu Wymazowego i Sklepu Sprzętu Rehabilitacyjnego

Budynek L – Stacja Dializ

 

Budynek A składa się z trzech kondygnacji i posiada 4 windy w budynku. Przy budynku zlokalizowano parking, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Parter

 • Sala Porodowa
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Oddział Noworodkowy
 • Izba Przyjęć
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna Lekarza Rodzinnego / Pomoc Nocna i Świateczna
 • Pracownia Endoskopii
 • Laboratorium Diagnostyczne ALAB
 • Apteka Szpitalna
 • Zespoły Ratownictwa Medycznego
 • Centrum Medyczne MULTIMED

Pierwsze piętro

 • Oddział Wewnętrzny I
 • Oddział Dziecięcy
 • Blok Operacyjny
 • Pracownia Tomografii Komputerowej TOMMA
 • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej ( EKG)
 • Pracownia USG

Drugie piętro

 • Oddział Chirurgii

 

Budynek B składa się z dwóch kondygnacji i nie posiada windy. Przy budynku zlokalizowano parking, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek C składa się z czterech kondygnacji z podpiwniczeniem, nie posiada windy i wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Przy budynku zlokalizowano parking, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Parter

 • Poradnie Specjalistyczne
 • Gabinet Położnej Środowiskowej

Pierwsze i drugie piętro

 • Administracja

 

Budynki A, B i C dostosowane są częściowo do osób niepełnosprawnych. W budynkach tych częściowo zapewnione są sanitariaty dla osób niepełnosprawnych i możliwe jest wejście z psem asystującym.

Dojazd do wszystkich budynków Szpitala odbywa się oznakowanymi drogami wewnętrznymi.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą  :

e-mailową:kierownikdt@spzozkolo.pl

telefonicznie: 63 26 26 124

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

adres: 62-600 Koło ul. K .J. Poniatowskiego 25
adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl
telefon:
63 26 26 140
fax:
63 27 20 85