Fundacja Wood-Mizer „Podzielmy Się Sercem” działająca pod patronatem fundatora, tj. firmy Wood-Mizer Industries sp. z o.o. z siedzibą w Kole, kolejny raz okazała wsparcie dla Szpitala w Kole.
Tym razem Personel Oddziału noworodkowego w użytkowanie otrzymał  trzy fotele obrotowe o ogólnej wartości 2037,00 zł brutto. Umowa przekazania została zawarta w dniu 01 sierpnia 2022 r.
i podpisana przez Prezesa Zarządu Fundacji Wood-Mizer Pana Roberta Bagińskiego oraz Dyrektora SPZOZ w Kole Panią Iwonę Wiśniewską. Przekazanie darowizny odbyło się w obecności lekarza kierującego Oddziałem Dziecięcym i Noworodkowym Panią Agatą Ignaczak oraz Pielęgniarką Oddziałową Panią Wiesławą Bezkowską