Opieka duszpasterska

Prawo do opieki duszpasterskiej
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318)

Art. 36.

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Art. 37.

W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot, jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Art. 38.

Podmiot leczniczy ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej

https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/prawo-do-opieki-duszpasterskiej/

KAPLICA SZPITALNA pod wezwaniem św. Bogumiła  mieści się w budynku „A” pierwsze piętro

Czynna całodobowo

Msze św. odprawiane w kaplicy, odbywają się o godz. 1600:
  • w każdą sobotę ( msza św. z niedzieli)
  • w Uroczystości i święta obowiązkowe: Boże Narodzenie, św. Szczepana, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny
  • Światowy Dzień Chorego – 11 lutego
  • Patronalny Dzień Służby Zdrowia – św. Lukasza –  18 października

Jest także możliwość zamówienia Mszy św. w kaplicy szpitalnej

Obchód pacjentów szpitala z posługą udzielenia Komunii św. odbywa się od godz. 1500

  • we wtorek, czwartek, sobotę
  • w pierwszy piątek miesiąca

Posługę sprawuje Klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 1, 62-600 Koło

Telefon do kapelana szpitalnego:

o. Kryspin B. Florys: 63 27 20 516 kom. 501 931 810 (dostępny przez całą dobę).

Kościół Prawosławny – Parafia św. Mikołaja w Poznaniu
Ks. Paweł Minajew tel. 691 771 140

Duszpasterstwo Ewangelickie – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie
Ks. Waldemar Wunsz tel. 533 665 577

Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystus dla Wszystkich w Kole
Pastor Julian Bałdyka tel. 609 028 688

Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa Świadków Jehowy
Koło, ul. Piaski 13