Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
62-600 Koło
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

Poradnie specjalistyczne tel.: (63) 26 26 118,

Sekretariat Dyrektora tel.: (63) 26 26 140,
fax: (63) 27 20 850

NIP 666-18-89-172
Regon 000308554

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Urszula Jaskuła
tel. 63 26 26 150
adres e-mail: iod@spzozkolo.pl