Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
62-600 Koło
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25

Poradnie specjalistyczne tel.: 63 26 26 118

Sekretariat Dyrektora tel.: 63 26 26 140, fax: 63 27 20 850
adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl

NIP 666-18-89-172
Regon 000308554

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Urszula Jaskuła
tel. 63 26 26 150 adres e-mail: iod@spzozkolo.pl