Komórka Organizacyjna Numer telefonu
Sekretariat Dyrekcji 63 26 26 140 Fax: 63 27 20 850
Główny Księgowy 63 26 26 133
  
Telefon Alarmowy 999 / 112
Izba Przyjęć 63 26 26 113
Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świąteczna 63 26 26 205
Oddział Chorób Wewnętrznych I 
Gabinet lekarski 63 26 26 141
Telefon  dla Pacjentów 63 26 26 160
Oddział Chorób Wewnętrznych II
Gabinet lekarski 63 26 26 224
Telefon dla Pacjentów 63 26 26 197
Oddział Chirurgii Ogólnej
Gabinet lekarski 63 26 26 123
Telefon dla Pacjentów odcinek 1 63 26 26 161
Telefon dla Pacjentów odcinek 2 63 26 26 164
Oddział Dziecięcy 
Gabinet lekarski 63 26 26 128
pracownia USG dziecięcy 63 26 26 166
Oddział Położniczo-Ginekologiczny 
Gabinet lekarski 63 26 26 129
Oddział Noworodkowy 
Gabinet lekarski 63 26 26 168
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej 
EKG / Badania Holter 63 26 26 117
Laboratorium Medyczne zewnętrzne A-LAB 63 27 13 459
Poradnie Specjalistyczne 
Rejestracja poradni 63 26 26 118 lub 601 067 026
Poradnia (gabinet) położnej POZ 607 901 241
Pracownia Endoskopii 63 26 26 132
  
Rejestracja RTG; Tomografia Komputerowa TOMMA 63 26 26 157
Pracownia USG 63 26 26 188 lub 601 379 305
Prosektorium 63 26 26 149
Administracja
Przełożona Pielęgniarek 63 26 26 127
Pełnomocnik ds. Systemu Jakości
– Skargi i Wnioski
– Pełnomocnik ds. Kombatantów i osób represjonowanych
63 26 26 150
Inspektor Ochrony Danych 63 26 26 150
  
Wydawanie wyników histopatologicznych 63 26 26 119
Zamówienia Publiczne 63 26 26 179
Dział Kadr i Płac 63 26 26 145
Dział Administracyjno – Gospodarczy Kierownik 63 26 26 124
Zaopatrzenie/Magazyn 63 26 26 120