Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
62-600 Koło
ul. K. J. Poniatowskiego 25
NIP 666-18-89-172
Regon 000308554

tel. 63 26 26 140
fax: 63 27 20 850
e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl
skrytka ePUAP: /spzozkolo/domyslna

Godziny urzędowania administracji: dni robocze 7:30 – 15:05

Telefon Alarmowy    999 / 112
Komórka Organizacyjna Numer telefonu
Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świąteczna 63 26 26 205
Podstawowa Opieka Zdrowotna – położna środowiskowa +48 607 901 241

+48 607 901 224

Izba Przyjęć 63 26 26 113
Oddział Chorób Wewnętrznych I
Gabinet lekarski 63 26 26 141
Dyżurka pielęgniarska 63 26 26 172
Oddział Chirurgii
Gabinet lekarski 63 26 26 123
Dyżurka pielęgniarska 63 26 26 142 / 63 26 26 153
Oddział Dziecięcy
Gabinet lekarski 63 26 26 128
Dyżurka pielęgniarska 63 26 26 139
Pracownia USG dziecięcy 63 26 26 166
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Gabinet lekarski 63 26 26 129
Dyżurka położnych – odcinek położniczy 63 26 26 137
Dyżurka położnych – odcinek ginekologiczny 63 26 26 171
Oddział Noworodkowy
Gabinet lekarski 63 26 26 168
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja Poradni Specjalistycznych 63 26 26 118
Pracownie Diagnostyczne
Pracownia Endoskopii 63 26 26 132
Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej – EKG / Holter 63 26 26 117
Pracownia USG 63 26 26 188

+48 601 379 305

Laboratorium – ALAB Laboratoria 63 26 26 115
Pracownia Rentgenowska i Tomografii Komputerowej TOMMA 63 26 26 157
Prosektorium 63 26 26 149
Administracja
Sekretariat Dyrekcji 63 26 26 140

Fax: 63 27 20 850

Główny Księgowy 63 26 26 133
Pełnomocnik ds. Systemu Jakości (skargi i wnioski) 63 26 26 150
Przełożona Pielęgniarek 63 26 26 127
Pielęgniarka Epidemiologiczna 63 26 26 184
Dział Świadczeń Medycznych i Zamówień Publicznych 63 26 26 179
Dział Kadr i Płac 63 26 26 145
Dział Administracyjno – Gospodarczy 63 26 26 124
Sekcja Techniczno –Eksploatacyjna i Zaopatrzenia 63 26 26 120
Składnica Akt – udostępnianie dokumentacji medycznej 63 26 26 178
Wydawanie wyników badań histopatologicznych 63 26 26 119
Inspektor Ochrony Danych 63 26 26 150