wyższy standard Poradni Lekarza Rodzinnego POZ przy SP ZOZ w Kole

Od marca 2023 r w SPZOZ w Kole Poradnia Lekarza Rodzinnego (lekarz pierwszego kontaktu) realizuje świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną
umożliwiającą szybszy dostęp do opieki specjalistycznej a zarazem wzrost satysfakcji pacjenta poprzez efektywność systemu opieki zdrowotnej i procesów leczenia

Opieka koordynowana (koordynacja całego procesu leczenia) dotyczy naszych zdeklarowanych Pacjentów, chorych przewlekle oraz powyżej 24 roku życia

Korzyści dla Pacjenta POZ objętego opieką koordynowaną:

  • Indywidualny Plan Opieki Medycznej IPOM)
  • diagnostyka Pacjenta w kierunku chorób układu krążenia
  • porada edukacyjna
  • konsultacja dietetyczna
  • konsultacja kardiologiczna w zależności od stanu zdrowia Pacjenta

Opieka koordynowana skierowana jest do pacjentów z problemami kardiologicznymi.
Poszerzony katalog badań w POZ takich jak EKG wysiłkowe, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, postawienia diagnozy oraz właściwego wdrożenia leczenia.

Nad całym przebiegiem procesu leczenia czuwać będzie Koordynator.

Personel POZ czeka na Ciebie Zainteresowanych opieką koordynowaną w POZ przy SPZOZ w Kole zapraszamy do rejestracji w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) budynek Szpitala „A” parter w godzinach 08:00 do 18:00 nr telefonu 63 26 26 205
Deklaracje lekarza POZ http://www.spzozkolo.pl/download/deklaracja_poz_lekarz.pdf
Lekarza POZ możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę. Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana: ze zmianą Twojego miejsca zamieszkhttps://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnejania.
https://spzozkolo.pl/poradnialekarza rodzinnego/
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej