Zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 pod numerem telefonu 607 907 031


2021.01.14

Od dnia 15 stycznia 2021 rozpoczynają się  zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 osób po 80 roku życia

Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 pod numerem telefonu 607 907 031

Więcej informacji: https://www.gov.pl/szczepimysie


2020.12.28

Szczepienia dla pacjentów – pobierz

więcej czytaj na:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

należy wybrać typ formularza: Pacjent link do strony: https://smz.ezdrowie.gov.pl/view-smz/login


2020.12.15

Kierownicy
Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole informuje, iż
Szpital został wyznaczony jako punkt szczepień (szpital węzłowy) personelu medycznego
i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w ramach realizacji Narodowego
Programu Szczepień przeciwko COVID-19.
W związku z powyższym zwracam się do Kierowników podmiotów leczniczych o dostarczenie do
dnia 18 grudnia 2020 roku do godz. 10.00 wykazu osób z Państwa podmiotów, które wyrażają
chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień (listę i wzór
oświadczenia przekazujemy w załączeniu). Prosimy aby listy byłe uzupełniane zgodnie
z załączonym wzorem.
Listy/zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać /przekazać (z zachowaniem zasad
ochrony danych) na adres: sekretariat@spzozkolo.pl
Informacje telefoniczne uzyskacie Państwo pod nr tel. 607 907 031 w godz. 7:30-15:00 w dni
robocze.

Dyrektor SPZOZ w Kole
Iwona Wiśniewska

Pismo Przewodnie

Obowiązek informacyjny dla osób poddających się szczepieniom przeciw COVID-19

Zgoda na przetwarzanie danych szczepienia COVID_19

Lista pracowników medycznych i niemedycznych na szczepienia przeciwko COVID_19

Formularz szczepienia