Lekarz Kierujący Oddziałem Dziecięcym i Noworodkowym – Agata Ignaczak

Oddziałowa Oddziału Noworodkowego – Wiesława Bezkowska

Tryb pracy:
Świadczenia w oddziale udzielane są całodobowo.

Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentami pełni lekarz dyżurny.

Personel pielęgniarski pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego). Pielęgniarki zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:
Godz. 8.00-8.30 – raport lekarski
Godz. 8.30-10.00 – wizyta lekarska
Godz. 9.30-11.00 – wykonywanie badań diagnostycznych
Od godz. 11.00 – wypisy noworodków

Telefony:

Lekarz Kierujący Oddziałem tel. 63 26 26 168
Pielęgniarki tel. 63 26 26 136

 

Program badań przesiewowych noworodków