Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Kole

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjentów, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie zaleceń sanitarnych i stosowanie się do poniższych zasad, które są konieczne w obecnej sytuacji:

  1. Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się w godzinach 13:00-16:00
  2. Przy pacjencie będzie mogła przebywać jednoczasowo tylko 1 osoba.
  3. Przed wejściem do oddziału należy zdezynfekować ręce, a podczas wizyty obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej.
  4. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 min.
  5. Odwiedzający musi być bezwzględnie zdrowy, a w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, odwiedziny powinny zostać odroczone.
  6. Należy pamiętać, że wszystko, co zostanie przyniesione pacjentowi (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej.
  7. Jeśli pozwalają to warunki oraz stan zdrowia osoby odwiedzanej, możliwe a nawet wskazane jest spotkanie z pacjentem poza oddziałem na terenie szpitala.
  8. Personel szpitala odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

Jednocześnie informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej odwiedziny
u poszczególnych pacjentów mogą być regulowane wyłącznie za zgodą lekarza danego oddziału, który może wyrażać zgodę na odwiedziny bliskich przebywających w oddziale w sytuacjach szczególnych. Należą do nich wizyty pożegnalne, a także takie, gdy nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia chorego lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym w szczególności dotyczy to pacjentów w stanach ciężkich.