Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość osobom, które włączyły się do akcji pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Jestem niezmiernie wdzięczna za każdy dar serca, który uświadamia nam, że potrafimy się zjednoczyć w tym trudnym dla wszystkich czasie.