Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego – lek. spec. położnictwa i ginekologii Janusz Karaszewski

Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – mgr Ewa Groncik

 

Tryb pracy w oddziale:
Świadczenia w oddziale położniczo-ginekologicznym udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach: od 7:30 do 15:05,  w godz. od 15:00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny;
Personel położniczy pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym:od 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00 dnia następnego.
Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.Rozkład pracy oddziału w ciągu dnia:
Godz. 8.00 – raport lekarski
Godz. 8.10-10.00 – wizyta lekarska
Godz. 10.00-12.30 – wykonywanie zleceń z wizyty
Godz. 10.00-14.00 – badania diagnostyczne Informacji na temat stanu zdrowia pacjentów udziela Ordynator , a w razie jego nieobecności – lekarz dyżurny.

Zadania oddziału w zakresie ginekologii:

 1. Leczenie pacjentek w zakresie chorób kobiecych
 2. Wykonywanie zabiegów diagnostycznych:

krioterapia – aparat Cryo-S Classic  CSC 3074 DS
kolposkopia – Videokoloskop – VC – 102
elektrokonizacja – aparat do elektrokoagulacji ERBE VIO 300 S
inne zabiegi ginekologiczne – diagnostyka histopatologiczna
Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą lekarza anestezjologa

 1. Operacje ginekologiczne:

drogą przezpochwową
drogą brzuszną
laparoskopowo w tym laparoskopowe usunięcie macicy
histeroskopowo
taśmy przy nietrzymaniu oczu TVT-OS

 1. Przygotowanie pacjentki do operacji
 2. Opieka nad pacjentką ciężarną
 3. Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentek
 4. Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej
 5. Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale
 6. Doskonalenie zawodowe lekarzy i położnych
 7. zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 8. Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 9. Konsultowanie pacjentek z innych oddziałów.
 10. Współpraca z Fundacja tęczowy kocyk, mająca na celu wsparcie pacjentek po poronieniu

https://fundacjateczowykocyk.pl/

 1. Pobieranie materiału poronnego do badań genetycznych
 2. W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 3. Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrektora Szpitala.

Zadania oddziału w zakresie położnictwa

Opieka nad położnica po porodach:

 • fizjologicznym
 • cięcięciem cesarskim
 • porodach zabiegowych

 

Organizacja pracy w zakresie położnictwa

 

 1. Na oddziale położniczym znajdują się:

dwie sale dwuosobowe z węzłem sanitarnym Sala położnic po cieciach cesarskich z nowoczesnymi łóżkami i węzłem sanitarnym jedna sala wieloosobowa z węzłem sanitarnym

 1. Szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pacjentek
 2. Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 3. Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w oddziale.
 4. Doskonalenie zawodowe lekarzy i położnych.
 5. Zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym
 6. Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.
 7. Konsultowanie pacjentek z innych oddziałów.
 8. W przypadku zawarcia przez Dyrektora zakładu dodatkowych umów na udzielanie świadczeń medycznych – realizacja tych zadań w zakresie posiadanych kompetencji.
 9. Realizacja innych czynności zleconych przez Dyrektora Zakładu.
Regulamin dla osób odwiedzających:

➢   załącznik Regulaminu OPG

Nr telefonów:

Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego tel. 63 26 26 167

Położne odcinek ginekologiczny tel. 63 26 26 171

Położne odcinek położniczy tel. 63 26 26 137

Sekretarka medyczna tel. 63 26 26 223

 

Program badań przesiewowych noworodków