Świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego udzielane są w sytuacji nagłego zdarzenia( wypadek, uraz), złego samopoczucia, zachorowania lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia przez zespoły wyjazdowe „S”, „P 1”, „P 2”, przy czym miejscem stacjonowania karetek jest:

a) „S” – stacjonuje przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25,
b) „P” – stacjonuje przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25,
c) „P” – stacjonuje w Kłodawie przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.2. świadczenia zdrowotne z zakresu pomocy doraźnej ambulatoryjnej w dni powszednie, niedziele i święta udzielane są również w Ambulatorium zlokalizowanym przy Izbie Przyjęć w Szpitalu.

Porady i zgłoszenia wizyt domowych można zgłaszać telefonicznie: tel. 63 27 20 406

3. świadczenia udzielane przez zespoły wyjazdowe polegają na zapewnieniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, a następnie podjęciu decyzji o konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala.

świadczenia z zakresu pomocy doraźnej są udzielane bez skierowania oraz niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jednakże w przypadku braku ubezpieczenia koszt udzielonych świadczeń ponosi pacjent.

Ratownictwo Medyczne świadczące usługi przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole jest wzywane do Pacjenta w przypadkach nagłych-kiedy człowiek doznaje nagłego i silnego uszczerbku na zdrowiu. Ratownictwo medyczne to nie tylko wyspecjalizowani: lekarze, ratownicy i pielęgniarki, ale również specjalistyczne pojazdy- znane wszystkim pod nazwą karetki pogotowia ratunkowego. Praca w zespołach ratownictwa medycznego jest bardzo stresująca- personel tam pracujący musi podejmować w przeciągu kilkudziesięciu sekund decyzje, mogące zaważyć na życiu czy zdrowiu nie jednego człowieka, dlatego należy się im szczególny szacunek i uznanie.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zgodnie z „Wojewódzkim Rolex replica planem działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego” informuje:

w sytuacji nagłego zdarzenia( wypadek, uraz), złego samopoczucia, zachorowania lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia należy zadzwonić:
Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999
Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr tel. 112

Wezwanie karetki systemowej Państwowego Ratownictwa Medycznego dla pacjentów powiatu kolskiego odbywa się w dyspozytorni medycznej mieszczącej się przy,

Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie,

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
62-510 Konin;

adres e-mail: wcrm@pogotowie-konin.net