PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Lekarz kierujący Podstawową Opieką Zdrowotną – Tomasz Ignaczewski

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę w POZ – Małgorzata Jadrych

Poradnia funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w ramach umowy z NFZ:

Budynek Szpitala „A” parter Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 18:00 – tel.: 63 26 26 205

Naszym Pacjentom zarówno dorosłym jak i dzieciom zapewniamy pełną opiekę medyczną Lekarską i Pielęgniarską w miejscu przyjęć.

Wizyty są umawiane zarówno osobiście jak i telefonicznie na ustalone godziny w celu zaoszczędzenia Państwu cennego czasu.

Na miejscu Naszym Pacjentom na miarę potrzeb diagnostycznych zapewniamy:

 • Pobieranie materiału do badań
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar glukozy
 • Wykonanie EKG i inne

Opiekę nad Pacjentami sprawują lekarze:

 • Tomasz Ignaczewski,
 • Agnieszka Gibaszek-Musiał,
 • Jerzy Milukow-Stępień,
 • Justyna Porczyńska,
 • Aleksandra Włodarczyk
 • Krzysztof Zaleski
 • Maciej Porczyński

..: Deklaracja wyboru lekarza :..

..: Deklaracja wyboru położnej :..

..: Deklaracja wyboru pielęgniarki :..

..: Deklaracja wyboru świadczeniodawcy :..

Koordynowana opieka zdrowotna >> więcej informacji

Lekarza POZ możesz wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Za kolejną zmianę wnosisz opłatę. Nie zapłacisz za kolejną zmianę lekarza, jeśli będzie ona związana: ze zmianą Twojego miejsca zamieszkania.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Szanowny Pacjencie!

poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez bezpłatny nr telefonu 800 137 200

poradę medyczną

e–receptę

e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID -19

e–zwolnienie.

Szczegóły: https://spzozkolo.pl/teleplatforma-pierwszego-kontaktu-tpk/