Z dniem 20.04.2022 r. wznawiamy Porody Rodzinne.

Ze względu na to, że na dzień dzisiejszy posiadamy jedną salę porodową dostosowaną do porodów rodzinnych, prosimy o zapoznanie i przestrzeganie regulaminu wewnątrzoddziałowego.
Za porody rodzinne nie wnosi się opłat.
Jeżeli będziecie mieli Państwo życzenie przekazać datek pieniężny można to uczynić w formie darowizny, która w całości będzie przeznaczona na polepszenie komfortu funkcjonowania Sali Porodowej.

REGULAMIN

1. Pacjentka przy przyjęciu na Salę Porodową zgłasza chęć uczestnictwa przy porodzie osoby
towarzyszącej.
2. Po przyjęciu i badaniu wewnętrznym pacjentka rodząca pozostaje na Sali Porodowej do momentu rozwarcia ujścia szyjki macicy 7 cm.
3. W momencie stwierdzenia w badaniu wewnętrznym rozwarcie ujścia szyjki macicy 7 cm pacjentka jest przekazana na salę porodów rodzinnych do której dołącza osoba towarzysząca.
4. Osoba towarzysząca oświadcza, że jest zdrowa – otrzymuje fartuch jednorazowy i maseczkę ochronną. Wskazane jest posiadanie obuwia zastępczego.
5. 30 minut po porodzie osoba towarzysząca opuszcza Salę Porodową.
6. Obecność osoby towarzyszącej jest możliwa tylko w przypadku porodów fizjologicznych.
7. W przypadku porodów ukończonych cięciem cesarskim istnieje możliwość kangurowania noworodka przez ojca dziecka.

Osoba towarzysząca powinna zastosować się do wszystkich zaleceń personelu oddziału podczas pobytu na Sali Porodowej