Pracownia Rentgenowska i Pracownia Tomografii Komputerowej

świadczy usługi w zakresie badań radiologicznych i Tomografii Komputerowej.

TOMMA Diagnostyka Obrazowa S. A. ul. Ściegiennego 84a, 60-147 Poznań

tel. 63 26 26 157
Kierownik Pracowni : Krzysztof Niemiro