Zadaniem Pracowni Endoskopii jest:
 • wykonywanie badań specjalistycznych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla oddziałów SPZOZ, Poradni Specjalistycznych oraz Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla osób ubezpieczonych na skierowanie od lekarza zatrudnionego w SPZOZ, podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych umów, osób indywidualnych jako badania płatne.
 • przyjmowanie pacjentów do badań odbywa się zgodnie z ustalonymi terminami na podstawie posiadanego skierowania oraz okazanego dokumentu tożsamości z wyjątkiem nagłych przypadków wymagających natychmiastowej pomocy;
 • udzielanie świadczeń za odpłatnością osobom nieuprawnionym,
 • prowadzenie list oczekujących na świadczenia, które zapewniają poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń,
 • rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby z uzgodnieniem terminu wizyty,
 • udzielanie świadczeń poza kolejnością osobom uprawnionym (m.in. : kombatantom, zasłużonym honorowym dawcom krwi i innym – szczegółowy wykaz dostępny na stronie Narodowego funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne ),
 • lekarz przeprowadza wywiad niezbędny do przeprowadzenia badania,
 • pacjent jest informowany o metodzie badania i czynnościach jakie ma wykonać w trakcie zabiegu,
 • pacjent otrzymuje wynik badania w formie wydruku komputerowego, dla pacjentów hospitalizowanych wynik badań dostarczany jest w oddział,
 • w przypadku pobrania wycinka do oceny histopatologicznej:
 • u pacjenta hospitalizowanego po otrzymaniu wyniku badania histopatologicznego wyznaczona osoba niezwłocznie przesyła w wersji elektronicznej wynik do oddziału szpitalnego,
 • u pacjenta ambulatoryjnego odbiór wyniku jest możliwy w budynku „C” pierwsze piętro w godz. 8 0014 00 w dni robocze ( kontakt tel. 63 26 26 119)
 • w przypadku wyniku alarmowego informacja ta jest niezwłocznie przekazywana do lekarza kierującego zgodnie z regulacjami zawartymi w wewnętrznych aktach prawnych.

 

Tryb pracy:

Harmonogram pracy Pracowni Endoskopii

świadczenia udzielane są w dni robocze  w budynku „A 4” – parter

w zakresie wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego( badania gastroskopii i kolonoskopii)

Lekarze Robert Janiuk Poniedziałek 15:00 -19:00
Maciej Goździkowski Wtorek 07:30 -15:00
Maciej Goździkowski Środa 08:00 -14:00
Maciej Goździkowski Czwartek 07:30-15:00

w zakresie wykonywania badań endoskopowych układu oddechowego (bronchoskopia)

Lekarz Adam Matysiak

 

Pielęgniarki Jolanta Mroczkowska
Małgorzata Mrzewa

 

Nr telefonu : 63 26 26 132 tel. kom. 601 067 026

odbiór wyniku badania histopatologicznego:

budynek „C” pierwsze piętro w godz. 8:00 14: 00 w dni robocze – nr tel. 63 26 26 119