Od 1 lipca 2021 roku każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

link

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

 

„Profilaktyka 40 PLUS” Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych

 dla Polaków od 40 roku życia”

Jak skorzystać z badań?

Warunkiem udziału w programie jest posiadanie e-skierowania i aktywnego ubezpieczenia

WYDRUK SKIEROWANIA NIE JEST WYMAGANY!

 1. Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
 2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS.
 3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań – generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych.
 4. Zgłoś się na badania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole do Przychodni Lekarza Rodzinnego (POZ)- budynek „A” parter, która realizuje program (po wykonaniu badań wykonanych przez pielęgniarkę zostaniesz przekierowany do Punktu Pobrań).

 Weź dowód osobisty – bez okazania dokumentu tożsamości badanie będzie niemożliwe

 1. Pobranie krwi odbywa się w Gabinecie zabiegowym Przychodni Lekarza Rodzinnego (POZ), tutaj tez możesz odebrać wyniki.

Jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta pacjenta, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej pod tel. 22 735 39 53. „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

 Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serca

Zrobiłeś badania i co dalej?

 1. Skonsultuj wyniki badań ze swoim Lekarzem Rodzinnym POZ.
 2. W razie wątpliwości zostaniesz kierowany na dalszą diagnostykę.

Pamiętaj! Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie   i uniknąć długotrwałego leczenia.

ankieta programu „Profilaktyka 40 plus” w aplikacji Gabinet.gov – jak to zrobić  https://www.youtube.com/watch?v=0nuZhZsN2mI