W związku z dołączeniem badań przesiewowych w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) do „ Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce” przez Ministerstwo Zdrowia, od dnia 23 września 2021 rozpoczynamy wykonywanie tych badań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Badania w kierunku SMA nie wymagają dodatkowego pobierania krwi i będą wykonywane z prób pobieranych na bibułę jak dotychczas, natomiast w celu wykonania badania konieczny jest podpis matki (wyrażenie zgody) na odwrocie bibuły, zgodnie z wymaganiami dla badań genetycznych.
http://przesiew.imid.med.pl/

poradnika „Żywienie kobiet w okresie ciąży – teoria i praktyka” ( załącznik)