Lokalizacja: Budynek „H”

Telefon: 63 26 26 149, kom. 601 465 087

Godziny przyjmowania rodzin i interesantów: poniedziałek – piątek 800 – 1230 z wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy.

Przechowywanie zwłok

Zwłoki osoby zmarłej w Szpitalu mogą być przechowywane w chłodni 72 godz. bezpłatnie.

Powyżej 72 godz. przechowywanie zwłok jest odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

Możliwość pożegnania zmarłego

Po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem Prosektorium, jest możliwość pożegnania zmarłego przez osoby bliskie w wyznaczonym pomieszczeniu znajdującym się w Prosektorium.