Dnia 25.05.2022r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole odbyło się przekazanie aparatu ultrasonograficznego firmy Philips Affinity 30 do Pracowni USG w SPZOZ
w Kole ufundowanego przez firmę Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. Koszt zakupu aparatu wyniósł 150.000 zł brutto.

Dyrektor SPZOZ w Kole serdecznie dziękuje za okazaną pomoc i wsparcie, dzięki której będzie można efektywniej diagnozować pacjentów wymagających badań USG. Poziom leczenia zdecydowanie wzrośnie, a co za tym idzie zadowolenie pacjentów i prestiż naszego Szpitala.