W dniu 25.07.2022r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole po raz kolejny otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt, który wzbogacił wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ratownicza torba pediatryczna, którą SPZOZ w Kole pozyskał przyczyni się do ratowania zdrowia i życia małych pacjentów.