Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego – lek. spec. położnictwa i ginekologii Janusz Karaszewski
Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – mgr Ewa Groncik

„Urodzenie dziecka nie jest czymś, przez co cierpimy.Jest czymś, w czym czynnie bierzemy udział i z czego się cieszymy” Sheila Kititzinger

Warunki na sali porodowej:

1. Jednoosobowa sala porodowa z indywidualnym węzłem sanitarnym.
2. Sala intensywnego nadzoru z monitoringiem wizyjnym.
3. Na salach porodowych dostępne są: piłki, worek sako, poręcze wspomagające i możliwość imersji wodnej

Lista dokumentów:

  • karta przebiegu ciąży,
  • dowód tożsamości,
  • dokument potwierdzający prawo do korzystania z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych.

 

Pacjentki w ciąży, również nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285):

 

potwierdzony wynik grupy krwi z numerem PESEL,
przy ujemnym czynniku Rh (Rh-) – badanie na obecność przeciwciał anty- Rh,
inne wyniki badań: GBS, HIV, HCV, Hbs, wyniki badań USG, konsultacji wykonanych
w ciąży, karty informacyjne z pobytu w szpitalu w czasie ciąży,
plan porodu, jeżeli został opracowany w czasie ciąży z położną środowiskową.

 

Zadania położnej na sali porodowej

•              Opieka okołoporodowa odbywa się zgodnie ze „Standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”(Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. Dz.U.2018.1756 )

1.      Analizowanie planów porodu i oczekiwań pacjentki rodzącej
2.      Monitorowanie dobrostanu płodu
3.      Wykorzystanie naturalnych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu
4.      Czynne prowadzenie porodu
5.      Ochrona krocza
6.      Nacięcie krocza stosowane w sytuacjach:

zagrażające pęknięcie krocza
duży płód
zagrożenie zdrowia dziecka

7.      Wykonanie enemy i wykonanie golenia za zgoda pacjentki
8.      Pozyskiwanie krwi pępowinowej, współpraca z Bankami komórek macierzystych:

NOVUM;POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH;DIAGNOSTYKA

9.      Nieprzerwalny kontakt skóra do skóry ( warunkiem noworodek urodzony w sanie ogólnym dobrym)
Organizacja pracy  Sali Porodowej

Świadczenia na sali porodowej udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach:
od 7:30 do 15:05,  w godz. od 15:00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny;
Personel położniczy pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym:
od 6:00 do 18:00 i od 18:00 do 6:00 dnia następnego.
Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

1.      Przy porodzie dopuszcza się uczestnictwo osoby towarzyszącej zgodnie z Regulaminem dla osób uczestniczących w porodach rodzinnych
2.      W przypadku porodów ukończonych cięciem cesarskim istnieje możliwość kangurowania noworodka prze ojca dziecka
3.      Pacjentka po porodzie pozostaje na sali porodowej przez dwie godziny

Regulamin dla osób uczestniczących w porodach rodzinnych:

Torba do porodu – praktyczna lista przygotowana przez położne SPZOZ w Kole

Kiedy się spakować?

Najlepiej spakować się już w 36 tyg. ciąży (unikniecie niepotrzebnych nerwów pakując się
w ostatniej chwili)

Na ile dni spakować torbę?

Torbę pakujemy na standardowy pobyt w szpitalu, czyli 2 – 3 doby. Lista, którą znajdziesz poniżej jest przewidziana na taki właśnie czas.
Dzielimy torbę na 3 sekcje:

rzeczy dla Ciebie,
rzeczy dla Dziecka,
rzeczy do porodu

Lista rzeczy do porodu niezbędnych dla mamy

torba/walizka (najlepiej na kółkach)
szlafrok
kapcie, klapki pod prysznic
skarpetki
biustonosz do karmienia (z otwieranymi miskami), wkładki laktacyjne do biustonosza
przybory toaletowe, chusteczki higieniczne, kosmetyki, opaska, gumka lub spinki do włosów, jeżeli są długie
nawilżającą pomadkę do ust (wysychają podczas głębokiego oddychania)
kubek lub filiżankę, sztućce
dwa ręczniki
koszule nocne do karmienia piersią 2 sztuki
koszula do porodu umożliwiająca karmienie piersią 1 sztuka
woda źródlana w butelce (najlepiej niegazowana)
jednorazowe majtki 5 sztuk
pampersy – kilkanaście sztuk
chusteczki nawilżone.

Na powrót do domu

ubranie dla mamy (pamiętaj, że Twój brzuch nie od razu stanie się płaski)
odpowiednie do pogody ubranko dla dziecka
fotelik samochodowy dla noworodka

Podczas pobytu istnieje możliwość dostarczenia i przekazania przez bliskich niezbędnych artykułów

Nr telefonów:

Kierownik Oddziału Położnico-Ginekologicznego tel. 63 26 26 167
Położne sali porodowej tel. 63 26 26 180