Kierownik Sali Porodowej – Janusz Karaszewski Specjalista w dziedzinie położnictwo i ginekologia

Oddziałowa Sali Porodowej – 

„Czas ciąży to dla kobiety wyjątkowy okres w którym zmienia się jej ciało i psychika, czas wyciszenia i skupienia na sobie i nienarodzonym dziecku, czas na pokonanie własnych lęków i niepokojów związanych z nadchodzącą zmianą. Poród zaś jest jednym z najważniejszych momentów w jej życiu. Jest to czas ogromnego wysiłku, ale także ogromnej wrażliwości i niepowtarzalnych emocji.”

Warunki na sali porodowej:

 • dwa niezależne nowoczesne łóżka porodowe dające możliwość różnych pozycji porodowych, oddzielone ścianką
 • sala operacyjna przeznaczona do wykonywania cięć cesarskich
 • dodatkowe wyposażenie umożliwiające poród aktywny: piłka, worek sako, poręcze wspomagające
 • możliwość nieodpłatnego porodu rodzinnego( w okresie jesienno-zimowym wymagane jest obuwie zmienne)
 • naturalne metody łagodzenia bólu pod okiem położnej np.: techniki relaksacyjne i oddechowe, imersja wodna w I okresie porodu ,masaż odcinka krzyżowo-lędźwiowego, chodzenie, przyjmowanie dogodnych i wspomagających poród pozycji
 • farmakologiczne metody łagodzenia bólu
 • akceptacja i realizacja planu porodu
 • ochrona krocza
 • nacięcie stosowane tylko w sytuacjach tego wymagających np.: zagrażające pęknięcie ( mało elastyczne tkanki),zagrożenie zdrowia dziecka,prognostycznie duże dziecko i.t.p.
 • lewatywa i golenie krocza wykonywane nie rutynowo, wyłącznie za zgodą rodzącej lub na jej życzenie
 • możliwość pobrania krwi pępowinowej podczas porodu
 • opieka okołoporodowa zgodna ze „Standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”(Rozp. M.Z. z dn. 20 września 2012r.)

Tryb pracy:

Świadczenia na sali porodowej udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny.

Personel pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego).
Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

Dokumenty i wyniki badań

Do porodu nie jest potrzebne skierowanie.
Należy mieć ze sobą:

 • kartę przebiegu ciąży
 • dokument tożsamości, dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych. Pacjentki w ciąży, również nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach kreślonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 z 2004 r, poz. 2135).
 • oryginalny wynik grupy krwi
 • inne wyniki badań, konsultacji wykonanych w ciąży, karty informacyjne z pobytu w szpitalu w czasie ciąży
 • plan porodu, jeżeli został opracowany w czasie ciąży z położną środowiskową ,POZ

Rzeczy dla siebie

 • koszule nocne bawełniane umożliwiające karmienie;
 • szlafrok;
 • kapcie, klapki pod prysznic;
 • skarpetki;
 • biustonosz ciążowy (wzmocniony) lub do karmienia (z otwieranymi miskami), wkładki do biustonosza,
 • przybory toaletowe, chusteczki higieniczne, kosmetyki, opaska, gumka lub spinki do włosów, jeżeli są długie
 • nawilżającą pomadkę do ust (wysychają podczas głębokiego oddychania),
 • kubek lub filiżankę, sztućce
 • dwa ręczniki


Telefony:

Położne tel. 63 26 26 180

Zadania oddziału:

 • Całodobowa opieka okołoporodowa nad rodzącymi z porodów fizjologicznych i patologii ciąży oraz stanów naglących w położnictwie ,zgodnie z „POLSKIMI STANDARDAMI POSTĘPOWANIA ORAZ PROCEDURAMI MEDYCZNYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZYŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ”
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w sali porodowej.
 • Doskonalenie zawodowe położnych.
 • Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.