Kierownik Sali Porodowej – Janusz Karaszewski Specjalista w dziedzinie położnictwo i ginekologia

Oddziałowa Sali Porodowej – Ewa Groncik

„Czas ciąży to dla kobiety wyjątkowy okres w którym zmienia się jej ciało i psychika, czas wyciszenia i skupienia na sobie i nienarodzonym dziecku, czas na pokonanie własnych lęków i niepokojów związanych z nadchodzącą zmianą. Poród zaś jest jednym z najważniejszych momentów w jej życiu. Jest to czas ogromnego wysiłku, ale także ogromnej wrażliwości i niepowtarzalnych emocji.”

Warunki na sali porodowej:

 • dwa niezależne nowoczesne łóżka porodowe dające możliwość różnych pozycji porodowych, oddzielone ścianką
 • sala operacyjna przeznaczona do wykonywania cięć cesarskich
 • dodatkowe wyposażenie umożliwiające poród aktywny: piłka, worek sako, poręcze wspomagające
 • możliwość nieodpłatnego porodu rodzinnego( w okresie jesienno-zimowym wymagane jest obuwie zmienne)
 • naturalne metody łagodzenia bólu pod okiem położnej np.: techniki relaksacyjne i oddechowe, imersja wodna w I okresie porodu ,masaż odcinka krzyżowo-lędźwiowego, chodzenie, przyjmowanie dogodnych i wspomagających poród pozycji
 • farmakologiczne metody łagodzenia bólu
 • akceptacja i realizacja planu porodu
 • ochrona krocza
 • nacięcie stosowane tylko w sytuacjach tego wymagających np.: zagrażające pęknięcie ( mało elastyczne tkanki),zagrożenie zdrowia dziecka,prognostycznie duże dziecko i.t.p.
 • lewatywa i golenie krocza wykonywane nie rutynowo, wyłącznie za zgodą rodzącej lub na jej życzenie
 • możliwość pobrania krwi pępowinowej podczas porodu
 • opieka okołoporodowa zgodna ze „Standardami postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”(Rozp. M.Z. z dn. 20 września 2012r.)

Tryb pracy:

Świadczenia na sali porodowej udzielane są całodobowo.
Praca personelu lekarskiego odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast w godz. od 15.00 do godz. 8.00 dnia następnego opiekę lekarską nad pacjentkami pełni lekarz dyżurny.

Personel pracuje w systemie zmianowym 12-godzinnym (od 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 dnia następnego).
Położne zatrudnione w systemie jednozmianowym pracują w godzinach od 7.00 do 14.35.

 

Torba do porodu – praktyczna lista przygotowana przez położne SPZOZ w Kole

Kiedy się spakować?
Najlepiej spakować się już w 36 tyg. ciąży (unikniecie niepotrzebnych nerwów pakując się w ostatniej chwili)

Na ile dni spakować torbę?
Torbę pakujemy na standardowy pobyt w szpitalu, czyli 2 – 3 doby. Lista, którą znajdziesz poniżej jest przewidziana na taki właśnie czas.
Dzielimy torbę na 3 sekcje – rzeczy dla Ciebie, rzeczy dla Dziecka, rzeczy do porodu

 

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYJĘCIA DO PORODU

 • karta przebiegu ciąży
 • dokument tożsamości, dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych. Pacjentki w ciąży, również nieubezpieczone, ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020.1398);
 • oryginalny wynik grupy krwi z numerem PESEL;
 • przy ujemnym Rh (Rh-) – badanie na obecność przeciwciał anty Rh,
 • inne wyniki badań: GBS, HIV, HCV, Hbs, wyniki badań USG, konsultacji wykonanych w ciąży, karty informacyjne z pobytu w szpitalu w czasie ciąży,
 • plan porodu, jeżeli został opracowany w czasie ciąży z położną środowiskową

 

LISTA RZECZY  DO PORODU NIEZBĘDNYCH DLA MAMY

 • torba/walizka (najlepiej na kółkach);
 • szlafrok;
 • kapcie, klapki pod prysznic;
 • skarpetki;
 • biustonosz do karmienia (z otwieranymi miskami), wkładki laktacyjne do biustonosza;
 • przybory toaletowe, chusteczki higieniczne, kosmetyki,opaska, gumka lub spinki do włosów, jeżeli są długie;
 • nawilżającą pomadkę do ust (wysychają podczas głębokiego oddychania);
 • kubek lub filiżankę, sztućce;
 • dwa ręczniki;
 • koszule nocne do karmienia piersią 2 sztuki;
 • koszula do porodu umożliwiająca karmienie piersią 1 sztuka;
 • woda źródlana w butelce (najlepiej niegazowana);
 • jednorazowe majtki 5 sztuk;
 • pampersy – kilkanaście sztuk;
 • chusteczki nawilżone.

PORODY RODZINNE

NA POWRÓT DO DOMU

 • ubranie dla mamy (pamiętaj, że Twój brzuch nie od razu stanie się płaski);
 • odpowiednie do pogody ubranko dla dziecka;
 • fotelik samochodowy dla noworodka;

 

Podczas pobytu istnieje możliwość dostarczenia i przekazania przez bliskich niezbędnych artykułów

 

Telefony:

Położne tel. 63 26 26 180

Zadania oddziału:

 • Całodobowa opieka okołoporodowa nad rodzącymi z porodów fizjologicznych i patologii ciąży oraz stanów naglących w położnictwie ,zgodnie z „POLSKIMI STANDARDAMI POSTĘPOWANIA ORAZ PROCEDURAMI MEDYCZNYMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZYŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ”
 • Bieżące prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę medyczną znajdującą się w sali porodowej.
 • Doskonalenie zawodowe położnych.
 • Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
 • Dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych, współpraca z komisjami, komitetami i zespołami powołanymi w zakładzie w celu podnoszenia jakości świadczeń medycznych.