Dyrektor SPZOZ w Kole poszukuje:

Lekarzy Rodzinnych, Lekarzy Anestezjologów, Lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć, Pielęgniarki Anestezjologiczne

zapraszamy do składania ofert osobiście lub na adres e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl