Uchwała Nr XLII/286/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017, w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr XLIV/296/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 lutego 2018, w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr XLVIII/319/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018, w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr XXVII/215/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr LXIV/426/2023 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26.01.2023r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Schemat Organizacyjny KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ

Uchwała Nr 1/VI/2017 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zaopiniowania nowego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Uchwała Nr 2/II/2018 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole