Wykaz  miejsc szkoleniowych specjalizacyjnych w ramach rezydentury w SPZOZ w Kole

 

Zakres specjalizacji Liczba  miejsc
Chirurgia ogólna 4
Choroby wewnętrzne 9
Pediatria 3
Położnictwo i ginekologia 3

Szczegóły:

https://www.cmkp.edu.pl/

Wykaz  miejsc szkoleniowych podyplomowych  w SPZOZ w Kole

 

SP ZOZ w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25, 62-600 Koło Liczba miejsc stażowych
10

Szczegóły:

https://wil.org.pl/staz-podmioty-uprawnione/

https://www.umww.pl/podmioty-uprawnione-do-realizacji-medycznych-stazy-podyplomowych

Klauzula Informacyjna dla Lekarzy odbywających staż kierunkowy Rezydent


Staże cząstkowe

Zasady odbywania staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego oraz staży kierunkowych do specjalizacji

Staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego oraz staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie. Staże mogą rozpocząć się po zawarciu porozumienia z innym podmiotem leczniczym sporządzonym przez pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i Szkolenia, w którym szczegółowo zostaną określone zasady i warunki ich odbywania.

Kontakt w sprawie dostępności staży:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00

Dział Kadr i Płac

tel. 63 2626145
e-mail: miroslawa.sonta@spzozkololo.pl