Uroczyste otwarcie odbyło się 22 czerwca br. z udziałem Wicewojewody Wielkopolski Anety Niestrawskiej oraz trzech naszych parlamentarzystów.

W dniu 22 czerwca br. w SPZOZ w Kole, nastąpiło uroczyste otwarcie nowo powstałego bloku operacyjnego. W tym uroczystym dniu   podpisano również umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. W imieniu wojewody Łukasza Mikołajczyka umowę staroście kolskiemu przekazała wicewojewoda Aneta Niestrawska. Środki w wysokości 1,2 mln zł pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa, co stanowi 80% wartości inwestycji. Wkład własny powiatu wyniesie 300 000 złotych. Poniżej materiał video, na którym można obejrzeć moment podpisania umowy oraz nowo otwarty Blok Operacyjny.