Dnia 12.04.2022r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas z wyposażeniem, natomiast w dniu 19.05.2022r WOŚP przekazała dla SPZOZ w Kole przenośny aparat USG Philips.

Sprzęty te wzbogaciły wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Dzięki hojności i uprzejmości WOŚP posiadamy już w naszym szpitalu sprzęt, który doskonale służy naszym pacjentom. Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od WOŚP
podniesie ogólną jakość świadczonych usług przez SPZOZ w Kole.