Kolejne środki dla kolskiego szpitala. To blisko pół miliona złotych!

Z wielką radością możemy Was poinformować, że Powiat Kolski otrzymał kolejne wsparcie
z przeznaczeniem na rzecz kolskiego szpitala. To kolejne pieniądze pozyskane ze środków zewnętrznych na rzecz szpitala.

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Starosta Kolski Robert Kropidłowski podpisał umowę na dofinansowanie powiatu. Ze strony Wojewody Wielkopolskiego umowę
o dofinansowanie podpisała Wicewojewoda Pani Aneta Niestrawska. Decyzją Prezesa Rady Ministrów przyznano z rezerwy budżetowej środki finansowe w kwocie 498.400,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu – wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole”. Dzięki otrzymanym środkom finansowym z budżetu państwa oraz środkom finansowym z powiatu kolskiego SP ZOZ w Kole może rozstrzygnąć przetarg na wyposażenie pracowni endoskopii na kwotę ponad 620 tys. W ramach tej kwoty kolski szpital wzbogaci się
o nowoczesny sprzęt do endoskopii:

  • wideokolonoskop z dodatkowym kanałem „Water-Jet” i insuflatorem CO2 – 2 kpl.
  • wideogastroskop z dodatkowym kanałem „Water-Jet” – 2 kpl.
  • automatyczna szafa do przechowywania endoskopów z systemem suszenia – 1 kpl.
  • stół do badań endoskopowych – 1kpl.
  • system cyfrowej archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych wraz ze stanowiskiem komputerowym i drukarką – 1 kpl.
  • stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich – 1 kpl.

W dniu 28 września 2019 roku na spotkaniu w Kole z mieszkańcami powiatu kolskiego Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc kolskiemu szpitalowi.

W dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie w wyniku, której Powiat Kolski otrzymał 1,2 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

Wsparcie jest już drugim dofinansowaniem naszego szpitala. Łącznie Powiat Kolski otrzymał 1,7 mln zł.

Więcej przeczytasz na: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16544,kolejne-srodki-dla-kolskiego-szpitala-to-blisko-pol-miliona-zlotych