od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00
POD NUMEREM TELEFONU 605 502 207
DANE NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA:

IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
NR ZLECENIA LEKARSKIEGO

PUNKT POBRAŃ MIEŚCI SIĘ NA TERENIE SPZOZ w Kole
wszystkie niezbędne informacje uzyskacie Państwo podczas rejestracji
Pacjencie! Prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na połączenie telefoniczne